Tư vấn luật đầu tưTư vấn:096.948.3539 - (024) 2219 9090

Tư vấn luật đầu tư

20/102021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO INTERLINK VIỆT NAM

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và lĩnh vực Đào tạo cho CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO INTERLINK VIỆT NAM để hoạt động tại Việt Nam, bao gồm:

   Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

   Dịch vụ xin cấp Giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ:

           Trung tâm ngoại ngữ Interlink Vân Canh

           Trung tâm ngoại ngữ Interlink An Khánh

Xem thêm >

20/102021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE, trong lĩnh vực Đào tạo bao gồm:

   Dịch vụ thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ 

Xem thêm >

24/102021

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HAPPY HOUSE EDU

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - đào tạo 

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HAPPY HOUSE EDU  trong lĩnh vực Đào tạo để có thể thực hiện hoạt động trung tâm ngoại ngữ một cách hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm:

 Dịch vụ xin Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Xem thêm >

22/102021

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC KOKONO

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo, Dịch vụ tư vấn du học

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC KOKONO đtrong lĩnh vực Đào tạo để trung tâm ngoại ngữ của công ty có thể đi vào hoạt động một cách hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm:

 Dịch vụ xin Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Xem thêm >

23/102021

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ISET

Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ISET trong lĩnh vực Đào tạo để thực hiện hoạt động trung tâm ngoại ngữ phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm:

 Dịch vụ xin Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Xem thêm >
Hotline tư vấn & hỗ trợ