Tư vấn luật đầu tưTư vấn:096.948.3539 - (024) 2219 9090

Tư vấn luật đầu tư

24/052022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & HỢP TÁC RENCO

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tư vấn du học

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & HỢP TÁC RENCO​ trong lĩnh vực Du học để công ty có thể kinh doanh hoạt động tư vấn du học một cách hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm:

 Dịch vụ xin Giấy phép hoạt động trung tâm tư vấn du học

Xem thêm >

24/052022

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC HS VIỆT NAM

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tư vấn du học

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC HS VIỆT NAM trong lĩnh vực Du học để thực hiện hoạt động tư vấn du học phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm:

 Dịch vụ xin Giấy phép hoạt động trung tâm tư vấn du học

Xem thêm >

26/052022

CÔNG TY CỔ PHẦN EDULAB VIỆT NAM

Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tư vấn du học

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY CỔ PHẦN EDULAD VIỆT NAM trong lĩnh vực Du học để công ty thành lập và hoạt động phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm:

 Dịch vụ Thành lập Trung tâm tư vấn du học.

Xem thêm >
Hotline tư vấn & hỗ trợ