DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Quý khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức đang có định hướng nhập khẩu, sản xuất, mua bán trang thiết bị y tế, tuy nhiên quý khách đang băn khoăn liệu việc nhập khẩu, sản xuất, mua bán trang thiết bi y tế của mình cần thực hiện những thủ tục gì theo quy định pháp luật? Quý khách chưa nắm rõ về các thủ tục pháp lý, thời gian thực hiện, cơ quan phân lọai cũng như là các công việc cần thiết giấy tờ cần chuẩn bị? Hay cảm thấy bối rối khi có quá nhiều bên dịch vụ hỗ trợ thủ tục này và không biết lựa chọn đơn vị nào đủ uy tín và năng lực thực hiện?

Bài viết dưới đây sẽ giúp giải đáp tất cả những thắc mắc, băn khoăn, trăn trở của Quý khách hàng:

TẠI SAO CẦN PHẢI THỰC HIỆN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG HOẶC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH?

TUÂN THỦ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT của Bộ Y tế quy định việc quản lý trang thiết bị y tế, tất cả các trang thiết bị y tế đều phải được phân loại để làm căn cứ cho việc công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc cấp số đăng ký lưu hành.

KHẲNG ĐỊNH UY TÍN DOANH NGHIỆP

Khi hoàn thành xong quy trình phân loại trang thiết bị y tế, công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc cấp số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế, Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nhập khẩu, lưu hành sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện an toàn và chất lượng sản phẩm phù hợp theo quy định của pháp luật. Vì vậy, đây là cơ sở để Doanh nghiệp khẳng định thương hiệu uy tín và chất lượng đảm bảo của sản phẩm.

CƠ SỞ ĐỂ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ VỀ SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU VÀ LƯU HÀNH

Các thủ tục cần thiết phục vụ trong quá trình nhập khẩu và lưu thông trang thiết bị y tế, việc hoàn thành quy định giúp cung cấp bộ hồ sơ đầy đủ để thiết bị y tế có thể nhập khẩu cũng như nhận được sự đánh giá cao về chất lượng hồ sơ của các khách hàng là các nhà phân phối, kinh doanh trang thiết bị y tế, qua đó thúc đẩy các hợp đồng hợp tác.

Căn cứ theo KẾT QUẢ PHÂN LOẠI THIẾT BỊ Y TẾ, Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục khác để trang thiết bị y tế có thể lưu hành trên thị trường:

icon 1

SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A
Tiến hành Công bố tiêu chuẩn áp dụng

icon 2

SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B, C, D
Tiến hành xin cấp số lưu hành để nhận số lưu hành sản phẩm và công bố số lưu hành trên nhãn sản phẩm

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ THỦ TỤC

“096.948.3539”

THỦ TỤC PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ, CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG, ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

  PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

a. Đối tượng cần phân loại trang thiết bị y tế:

– Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục phân loại trang thiết bị y tế trước khi nhập về Việt Nam hoặc trước khi sản xuất để xác định kết quả phân loại ra loại A, B, C hay D.

b. Thẩm quyền phân loại trang thiết bị y tế

– Do tổ chức đã được Bộ Y tế công bố đủ điều kiện phân loại thiết bị y tế.

c. Tài liệu cung cấp:

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) / hoặc Phiếu tiếp nhận công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất;

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng (ISO 13485);

Catalogue của sản phẩm.

d. Thời gian thực hiện thủ tục: 01 ngày làm việc

  CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A

a. Đối tượng cần công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A

– Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục phân loại trang thiết bị y tế trước khi nhập về Việt Nam để xác định kết quả phân loại ra loại A, B, C hay D. Nếu kết quả phân loại ra loại A thì không cần thủ tục xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế  mà chỉ cần thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A.

b. Thẩm quyền

– Sở Y tế nơi tổ chức đặt trụ sở chính

c. Điều kiện Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A:

 Là trang thiết bị y tế loại A;

– Được sản xuất tại cơ sở sản xuất đã công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước;

– Được sản xuất tại cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Và được lưu hành tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đối với thiết bị y tế nhập khẩu;

– Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn mà nhà sản xuất công bố áp dụng.

d. Tài liệu cung cấp:

– Bản phân loại trang thiết bị y tế;

– Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng (ISO 13485);

– Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế;

– Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành;

– Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế kèm theo tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế do chủ sờ hữu trang thiết bị y tế ban hành;

– Giấy chứng nhận hợp chuẩn theo quy định hoặc bản tiêu chuẩn sản phẩm công bố kèm theo kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác;

– Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế;

– Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế;

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.

e. Thời gian thực hiện thủ tục:  10 ngày làm việc

  XIN CẤP SỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B,C,D

a. Đối tượng phải xin cấp số lưu hành trang thiết bị y tế loại B, C, D

– Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục phân loại trang thiết bị y tế trước khi nhập về Việt Nam để xác định kết quả phân loại ra loại A, B, C hay D. Nếu ra loại B, C, D mà không thuộc danh mục sản phẩm trang thiết bị y tế cần phải xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế thì hiện nay chỉ yêu cầu kết quả phân loại trang thiết bị y tế.

***Lưu ý: Quy định áp dụng với trang thiết bị y tế loại B, C, D từ 01/01/2022, trước thời điểm 01/01/2022 việc nhập khẩu, lưu hành trang thiết bị y tế loại B,C,D chỉ cần thực hiện thủ tục phân loại trang thiết bị y tế.

b. Thẩm quyền:

– Vụ trang thiết bị và công trình y tế- Bộ Y Tế

c. Tài liệu cung cấp:

Bản phân loại trang thiết bị y tế;

– Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485;

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho cơ sở thực hiện việc đăng ký lưu hành;

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành;

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt

– Kèm theo tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế

Hồ sơ kỹ thuật chung của trang thiết bị y tế

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam

Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất.

d. Thời gian thực hiện thủ tục: 40 ngày làm việc

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN KHÁC ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

a. Trang thiết bị y tế cần xin giấy phép nhập khẩu

– Sản phẩm trang thiết bị y tế phải là sản phẩm trang thiết bị y tế nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam;

– Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục phân loại trang thiết bị y tế trước khi nhập về Việt Nam để xác định kết quả phân loại ra loại A, B, C hay D.

– Việc cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế chỉ áp dụng đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu có kết quả phân loại ra loại B, C, D và thuộc danh mục quy định tại Phụ lục số I ban hành kèm theo Thông tư 30/2015.

 Căn cứ Thông tư 30/2015/TT-BYT, danh mục 49 loại trang thiết bị y tế phải xin giấy phép nhập khẩu, chia thành 2 nhóm:

– Thiết bị chẩn đoán, như: Máy chụp X quang, máy siêu âm, máy đo nhịp tim…

– Thiết bị điều trị, như: Dao mổ, máy gây mê, thiết bị lọc máu…

b. Thẩm quyền: Bộ trưởng Bộ Y tế

c. Tài liệu cần cung cấp:

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu;

– Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc ISO 9001;

– Giấy ủy quyền của chủ sở hữu;

– Tài liệu kỹ thuật mô tả chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu bằng tiếng Việt;

– Catalogue miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại trang thiết bị y tế nhập khẩu;

– Tài liệu đánh giá lâm sàng và tài liệu hướng dẫn sử dụng đối với các loại thiết bị, vật liệu can thiệp vào cơ thể thuộc chuyên khoa tim mạch, thần kinh sọ não;

– Báo cáo kết quả nhập khẩu trang thiết bị y tế đến tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đối với trường hợp giấy phép nhập khẩu đã hết hạn mà không thực hiện việc gia hạn.

d. Thời gian thực hiện thủ tục: 40 ngày làm việc

 ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

a. Đối tượng cần phải công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế:

Trước khi thực hiện sản xuất trang thiết bị y tế, người đứng đầu cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế có trách nhiệm gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định đến Sở Y tế nơi cơ sở sản xuất đặt trụ sở;

b. Thẩm quyền:

Sở Y Tế nơi tổ chức đặt trụ sở chính

c. Tài liệu cần cung cấp:

– Bản kê khai nhân sự;

– Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất;

Bản xác nhận thời gian công tác;

– Văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách chuyên môn;

– Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng (ISO 13485);

– Hồ sơ chứng minh địa điểm, diện tích, nhà xưởng sản xuất;

– Hồ sơ về thiết bị và quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng;

– Hợp đồng với cơ sở đủ năng lực kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất;

– Hồ sơ về kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế;

– Hồ sơ về phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế.

d. Thời gian thực hiện thủ tục: – 10 – 15 ngày làm việc

THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B,C,D

a. Đối tượng cần công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B,C,D

Trước khi thực hiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D, người đứng đầu cơ sở mua bán trang thiết bị y tế có trách nhiệm gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định đến Sở Y tế nơi cơ sở mua bán đặt trụ sở;

Cơ sở chỉ được mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D sau khi thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định.

b. Thẩm quyền:

Sở Y tế nơi tổ chức đặt trụ sở chính

c. Tài liệu cần cung cấp:

– Bản kê khai nhân sự;

– Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế đáp ứng các yêu cầu (Sơ đồ kho; Hợp đồng thuê kho; Hợp đồng thuê xe vận chuyển);

– Các giấy tờ nhân sự đáp ứng các yêu cầu (Bằng cấp nhân viên – bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân);

Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất đáp ứng yêu cầu.

d. Thời gian thực hiện thủ tục: – 10 – 15 ngày làm việc

THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

a. Đối tượng áp dụng:

Trang thiết bị y tế sản xuất trong nước để xuất khẩu cần xin giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) – Chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

***Lưu ý: Bộ Y tế chỉ cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho những mặt hàng trang thiết bị y tế đã được cấp số đăng ký lưu hành

Điều kiện xin giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho trang thiết bị y tế:

Trang thiết bị y tế xin giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS khi thỏa mãn các điều kiện sau:

–  Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu;

–  Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

b. Thẩm quyền:

Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế.

c. Tài liệu cần cung cấp:

– Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng;

– Bản gốc hoặc bản sao số lưu hành còn thời hạn;

d. Thời gian thực hiện thủ tục: 40 ngày làm việc

Nếu Doanh nghiệp của Quý khách hàng gặp vướng mắc với các điều kiện trên, True Legal sẵn sàng hỗ trợ hoàn tất các điều kiện trong thời gian nhanh nhất và với chi phí hợp lý, đảm bảo tiến trình thực hiện các thủ tục liên quan đến TRANG THIẾT BỊ Y TẾ được thực hiện theo đúng kế hoạch của Quý Khách hàng.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

“096.948.3539”

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI TRUE LEGAL

BƯỚC 1

Gửi thông tin sơ bộ trang thiết bị y tế cần tư vấn;
Nhận tư vấn miễn phí, chốt thời gian, chi phí thực hiện;
Ký kết hợp đồng dịch vụ.

BƯỚC 2

Cung cấp giấy tờ của sản phẩm;
Nhận hồ sơ soạn hoàn chỉnh; ký, đóng dấu hồ sơ;
Theo dõi tiến độ thực hiện thông qua thông báo cập nhật của Nhân sự chuyên môn.

BƯỚC 3

Nhận kết quả theo đúng cam kết;
Nhận tư vấn một số nội dung cần lưu ý sau khi thực hiện các thủ tục với trang thiết bị y tế.

KẾT QUẢ BÀN GIAO KHÁCH HÀNG

KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

XÁC NHẬN CÔNG BỐ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG LÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B,C,D

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

XÁC NHẬN CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

XÁC NHẬN CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B, C, D

TẠI SAO NÊN CHỌN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TRUE LEGAL

ts4

Dịch vụ trọn gói, tư vấn chi tiết với từng dòng sản phẩm và đề xuất phương án tối ưu cho khách hàng, không phát sinh thêm chi phí ngoài dự kiến.

ts3

Quy trình xử lý nhanh gọn, rõ ràng, xác nhận tiến độ công việc theo từng bước; Cập nhật thông tin quy định pháp luật mới nhất.

ts1

Là đơn vị uy tín với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và đã hỗ trợ thành công cho 300+ khách hàng.

True Legal luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý uy tín trên thị trường. Trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ pháp lý, chúng tôi thêm tự tin cung cấp dịch vụ thông báo khuyến mãi đến Quý khách hàng đang có nhu cầu.

HƠN 300+ KHÁCH HÀNG TIN TƯỞNG LỰA CHỌN
DỊCH VỤ CẤP THỦ TỤC LIÊN QUAN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Để được TRUE LEGAL tư vấn hỗ trợ thực hiện thủ tục và các vấn đề pháp lý liên quan

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ:

CÔNG TY TNHH TRUE LEGAL VIỆT NAM

› Địa chỉ trụ sở chính: Số 22, Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 VPDD tại HCMC: Lầu 1, số 11Bis Phan Ngữ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
› Số điện thoại: 096.948.3539 / (024) 2219 9090
› Email: info@truelegal.vn
› Website: https://www.truelegal.vn/

096 948 3539
0969483539