Tư vấn luật đầu tưTư vấn:096.948.3539 - (024) 2219 9090

Tư vấn luật đầu tư

22/092021

CÔNG TY TNHH PW ACADEMY VIỆT NAM

Lĩnh vực hoạt động: Hoạt động đào tạo - Du học

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY TNHH PW ACADEMY VIỆT NAM trong lĩnh vực Đầu tư để hoạt động chính thức tại Việt Nam, bao gồm:

 Dịch vụ dành cho công ty nước ngoài (Đăng ký chứng nhận đầu tư cho công ty tại Hà Nội; Tăng vốn đầu tư; Thành lập và xin giấy chứng nhận đầu tư cho chi nhánh tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ);

 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Hà Nội);

 Xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học (tại Hà Nội);

 Xin giấy phép hoạt động trung tâm đào tạo ngoại ngữ (tại Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ);

 Dịch vụ tư vấn thường xuyên về hợp đồng, thuế.

Xem thêm >

23/092021

CÔNG TY TNHH FUJIYA MANUFACTURING (VIỆT NAM)

Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư nước ngoài

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH FUJIYA MANUFACTURING (VIỆT NAM) trong lĩnh vực Đầu tư để hoạt động chính thức tại Việt Nam, bao gồm:

    Dịch vụ Thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội

Xem thêm >

17/092021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO INTERLINK VIỆT NAM

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý  trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ cho CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO INTERLINK VIỆT NAM để hoạt động tại Việt Nam

Xem thêm >

18/092021

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KRUNGYA VIỆT

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý  trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ cho CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KRUNGYA VIỆT để hoạt động tại Việt Nam

Xem thêm >

19/092021

CÔNG TY TNHH ĐỒNG KỸ THUẬT KOREA VIỆ NAM

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý  trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ cho CÔNG TY TNHH ĐỒNG KỸ THUẬT KOREA VIỆ NAM để hoạt động tại Việt Nam

Xem thêm >

24/092021

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU EUFOOD VIỆT NAM

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể trong lĩnh vực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU EUFOOD VIỆT NAM để đưa sản phẩm nho khô lưu hành tại Việt Nam

Xem thêm >

20/092021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CASH 13

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể trong lĩnh vực Quảng cáo cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CASH 13 để đưa các sản phẩm của mình đến gần với người tiêu dùng Việt Nam 

Xem thêm >

24/092021

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể trong lĩnh vực Quảng cáo cho CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOA SEN để đưa các sản phẩm của mình đến gần với người tiêu dùng Việt Nam

Xem thêm >

24/092021

CÔNG TY TNHH VE PHARMA (VIỆT NAM)

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể trong lĩnh vực Quảng cáo, Thông báo Website cho CÔNG TY TNHH VE PHARMA (VIỆT NAM) để đưa các sản phẩm của mình đến gần với người tiêu dùng Việt Nam.

Xem thêm >

17/092021

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE đối với thủ tục Xin Giấy chứng nhận đủ tiêu chiểu cơ sở

Xem thêm >

20/092021

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOP ONE đối với Thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động Trung tâm đào tạo ngoại ngữ

Xem thêm >

20/092021

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI để website của doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt dộng tại Việt Nam

Xem thêm >
Hotline tư vấn & hỗ trợ