Tư vấn luật đầu tưTư vấn:096.948.3539 - (024) 2219 9090

Tư vấn luật đầu tư

24/052022

CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh Trang thiết bị y tế

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA trong lĩnh vực trang thiết bị y tế để đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam, bao gồm:

   Dịch vụ Phân loại trang thiết bị y tế

Xem thêm >

22/052022

CÔNG TY CỎ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, tinh dầu, dụng cụ, trang thiết bị y tế…..

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY CỎ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế để đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam, bao gồm:

 Dịch vụ Phân loại trang thiết bị y tế

Xem thêm >

22/052022

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh trang thiết bị y tế

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế để đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam, bao gồm:

   Dịch vụ Phân loại và công bố trang thiết bị y tế

Xem thêm >

24/052022

CÔNG TY CỔ PHẦN BITEC GLOBAL JAPAN

Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Chăm sóc sức khỏe, Kinh doanh Trang thiết bị y tế

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho Công ty cổ phần BITEC GLOBAL JAPAN trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế để thực hiện hoạt động nhập khẩu trang thiết bị y tế hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm:

 Dịch vụ Phân loại trang thiết bị y tế

Xem thêm >

24/052022

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM

Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Chăm sóc sức khỏe, Kinh doanh Trang thiết bị y tế

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế để thực hiện hoạt động nhập khẩu thiết bị y tế hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm:
 Dịch vụ Phân loại trang thiết bị y tế

Xem thêm >

21/052022

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y KHOA DNA

Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Chăm sóc sức khỏe, Kinh doanh trang thiết bị y tế

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y KHOA DNA trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế để công ty có thể nhập khẩu thiết bị y tế một cách hợp pháp tại Việt Nam, bao gồm:

 Dịch vụ Phân loại thiết bị y tế

Xem thêm >

24/052022

CÔNG TY TNHH TM SX DV LONG HIỀN

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh Trang thiết bị y tế

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY TNHH TM SX DV LONG HIỀN trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế để công ty thành lập và hoạt động nhập khẩu và kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm:

 Dịch vụ Công bố lưu hành trang thiết bị y tế.

Xem thêm >

26/052022

CÔNG TY CỔ PHẦN DIPLUS

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

TRUE LEGAL đã cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp lý tổng thể cho CÔNG TY CỔ PHẦN DIPLUS trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế để thực hiện tư vấn hoạt động liên quan đến phân loại trang thiết bị y tế phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Xem thêm >
Hotline tư vấn & hỗ trợ